I-NIKIDS MALL STERI-LAMP UVC Sterilizer 馬桶紫外線消毒器 STERI-LAMP UVC Sterilizer 馬桶紫外線消毒器 優惠價:HK$298 / 個 貨期:2020年5月初至月中到貨 送貨方式:順豐到付或觀塘店取貨 自從有左小朋友之後👦🏻👦🏻 對於屋企既衛生環境就特別注意😉 特別係個廁所🚽 因為馬桶個高度同小朋友差唔多🤪 而小朋友隻手仔又鐘意周圍摸 ⋯ well⋯ Product #: inikids-STERI-LAMP UVC Sterilizer 馬桶紫外線消毒器 Regular price: $HKD$398.0 Available from: I-NIKIDS MALLIn stock
inikidsI-NIKIDS MALL