i-Nikids ASANA No.1 一秒神水 • 肌底精華 ASANA No.1 一秒神水 • 肌底精華 1秒滲透 • 強化您的肌底DNA,59秒濕潤,5天明顯亮澤,14天令您肌膚白﹑滑﹑緊﹑彈! 「最佳肌底精華」大獎 一秒神水榮獲權威美容雜誌Marie Claire瑪利嘉兒頒發Best Label Award,受到市場一致肯定! ASANA一秒神水1秒滲透 • 有效淡斑、 Product #: inikids-ASANA No.1 一秒神水 • 肌底精華 Regular price: $HKD $320.0 Available from: i-Nikids In stock